Kadude ennetamine


 

Eranditel põhinev kadude ennetamise tarkvara

Võimaldab pettustest ja eeskirjade eiramisest tulenevaid kadusid kiiresti leida, välja selgitada ja vähendada. Eranditel põhineva aruandluse (EBR) täiustatud versiooni kasutades analüüsib MICROS kadude vältimise tarkvara olemasolevaid tehinguandmeid paljudest aspektidest ja tuvastab käitumismustrid, mis võivad viidata pettusele või vargusele. See EBR lahendus esitab hoiatusteateid ja soovitusi edasiseks uurimiseks, võttes aluseks väärteo tõenäolise raskusastme.

 

Tõendite analüüs

Paindlikke andmete süvauurimise meetodeid kasutades saavad kadude uurijad isoleerida probleemse tegevuse kuni konkreetse kaupluse, kassaaparaadi või isikuni. Kui suurte kadude tekkimine näib tõenäoline, siis saavad nad kahtlasi tegevusi jälgida, tegemaks kindlaks, kas tegemist on pettusega või kas probleemi saaks lahendada lisakoolitusega. See ärianalüüsi lahendus kõrvutab tehinguandmeid ka teiste kadude vältimise meetoditega nagu näiteks ajanäiduga valvevideod, et luua tugevad tõendusmaterjalid. Kadude uurija seisukohalt hoiab see kokku nii aega kui sõidukulusid ning annab samas kindla aluse, mille põhjal juhtkond saab vastavad distsiplinaar- või seaduslikud sanktsioonid rakendada.

Kohene mõju, kestev kasu ja käitumise muutused

XBRi LOSS PREVENTION