Analüüsitarkvara


Andmete teisendamine tegevusprioriteetideks

MICROS jaemüügi ärianalüüsi lahendustega saate tehinguandmed kõigist oma müügikanalitest ühte andmelattu koondada, kus neid saab ka ilma võrguühenduseta analüüsida, ilma et see häiriks teie ettevõtte müügiprotsesside tööd.

Tehinguandmete tohutust hulgast tekib selge pilt

Soovitame kõigepealt andmed müügiauditi lahenduse abil korrastada. See tagab, et analüüs (ja hilisem otsustamine) põhineb ajakohasel, õigel ja täielikul teabel. Seejärel saate analüüsi käigus andmeid paljude erinevate dimensioonide lõikes lahata: geograafiliste asukohtade, müügikanalite, tarnijate ja kaubakategooriate ning tehingutüüpide, näiteks tagastuste ja ümbervahetuste järgi. Saate ka paljude erinevate parameetrite alusel kogu organisatsiooni tulemusi hinnata, tuvastades tekkivad trendid enne konkurente ning selgitades välja nii positiivsed kui negatiivsed kõrvalekalded, mis võivad edasist uurimist vajada.

Paindlikud päringute ja aruandluse funktsioonid võimaldavad andmeid sügavuti uurida – näiteks regionaalselt tasandilt kaupluse ja isegi üksikute tehingute tasandini –, saamaks parema ülevaate sellest, mis teie organisatsiooni erinevates valdkondades hästi või halvasti toimib. Tegutsemist võimaldav ärianalüüs aitab kauplusteketi igal tasandil tulemuslikkust tõsta, tegevuste tõhusust uurida ja usaldusväärsust parendada.