Tööjõu haldamine

Vajalik tähelepanu tööjõu haldusele

Jaemüügi alal on üheks edu võtmeks omada õigel ajal õiges kohas õiget personali ning see lähenemine hoiab ka kulud kindlalt kontrolli all. Igapäevaselt, iganädalaselt ja hooajaliselt kõikuv klientide arv nõuab hoolikat ja tõhusat planeerimist, et töötajate arv vastaks alati vajadustele, siis jäävad ära ka tulusid vähendavad ülekulud.

Kuidas rakendada oma töötajaid kliendikesksemalt, tagades üheaegselt nii paindlikkuse kui tulemuslikkuse? Vastuseks on tööjõu haldusvahend MICROS Workforce Management, mis aitab jaemüügi valdkonnas nõudlusel põhinevat tööjõu haldust tagada. Jooksva ja tulevase personalivajaduse, töötajate töögraafikute ning ajahalduse moodulid on kõik koondatud üheks lahenduseks, mis tagab, et teil on alati optimaalne arv töötajaid, kellel on sobivad oskused ja kes on õigel ajal klientidele kättesaadavad.

Tõhus tööjõu haldus aitab saavutada müügisihte ja osutada klientidele kvaliteetset teenindust, mida nad soovivad ja eeldavad. Tööjõu haldusvahend MICROS Workforce Management tõstab teie planeerimise uuele kvaliteeditasemele ja vähendab selleks kuluva vaeva miinimumini.

Täpsed nõudlusel põhinevad prognoosid

Ainult kvaliteetsed nõudluse prognoosid võimaldavad täpset ja nõudlusel põhinevat töötajate planeerimist. Tööjõu haldusvahendiga MICROS Workforce Management saate kasutada vajaliku töötajate arvu prognoosimiseks nii eelarve eraldistel põhinevat ülalt-alla planeerimist kui ajalool põhinevat alt-üles planeerimist. Võttes arvesse trende, sündmusi ja kalendreid, kasutatakse nõudluse prognoosimiseks ka mitmesuguseid kriteeriume nagu müüginumbrid ja kliendi jalajälg. Prognoositavaid väärtusi saab soovi korral käsitsi muuta, võrreldes neid optimaalse töötajate arvuga, kuna iga intervall põhineb määratletavatel tulemuslikkuse sihtidel, võtte arvesse minimaalset ja maksimaalset hõivatust ning tagades sellega just õiged töötajate arvud.

Personali rakendamise planeerimine ilma lepinguteta

Sageli on jooksev personalivajadus hoopis teistsugune kui tegelik töötajate rakendamine, eriti kui nõudlus on tugevasti muutuv. Tööjõu haldusvahend MICROS Workforce Management annab planeerijatele reaalajas toimiva kasutajaliidese, mis näitab selgel ja arusaadaval viisil kogu asjakohast teavet, nii et töötajaid saab rakendada just nii nagu seda parajasti vaja on. Automaatselt koostatava personalirakendamise kava raames esitab süsteem soovitusi nõudluse optimaalseks katmiseks. Selleks võtab tarkvara arvesse niisuguseid parameetreid nagu nõudlus, ajakontod, kvalifikatsioonid, seadusandlus ja müügitegevuste reeglistik, teadaolevad töölt puudumised, töötajate kättesaadavus ja lepingulised töötundide arvud. Vajalike oskuste ja muude määratletud reeglite kogemata eiramise eest hoiatavad automaatsed teated. Süsteem kasutab üht ja sama andmebaasi nii töötajate töögraafikute koostamiseks kui nende tööaja ja kohaloleku arvestamiseks, seetõttu piisab andmete ühekordsest sisestamisest – see tagab süsteemi täpsuse. Nii saab plaanide koostamisel arvesse võtta ka nende mõju tööaegadele ja kohalolekule ning eelarvestatud tööjõukuludele.

Paindlik tööaja ja kohaloleku arvestus

Kes töötas kus, millal ja tegi kui palju ületunde? Tööjõu haldusvahendi MICROS Workforce Management tööaja ja kohaloleku moodul vähendab halduseks kuluvat vaeva ja ka vigade tegemise ohtu. Süsteem esitab hoiatusteate, kui näiteks kellegi tööaeg on registreerimata jäänud või puhkus on tühistatud või tegelik töötundide arv ei vasta lepingulisele – see on eriti oluline osalise tööajaga töötajate haldamisel. Võrguühendus võimaldab peakontoris vaadata, millised töötajad mingil ajahetkel millises harukaupluses töötavad. Kõik arvutatud töötunnid, kaasa arvatud ületunnid, saab pärast nende kinnitamist ja kooskõlastamist automaatselt palgaarvestuse süsteemile edastada.

Teie eelised

•       Parem teenindustase hoolimata lahtiolekuaegade pikendamisest

•       Optimeeritud tööjõukulud tänu tööaja kui väärtusliku ressursi paindlikumale ja tõhusamale          rakendamisele

•       Pikaajalised kliendisuhted

•       Kvaliteetsem planeerimine väiksema vaevaga

•       Seadusandluse ja eeskirjade garanteeritud järgimine tänu arukale varase hoiatuse ja teadete   süsteemile

•       Parem läbipaistvus nii harukauplustes kui peakontoris, võimaldades võrgupõhist juurdepääsu ühes ja samas andmebaasis hoitavatele uusimatele andmetele

•       Faktidel põhinevad otsused, mida toetab hästi põhjendatud analüüs – nii saate juba ette reageerida

•       Töötajate töö ja eraelu tasakaalus hoidmine

Näited edukatest tulemustest

•       Vaid 2% maksimaalse kõrvalekalde tasemel müügiprognooside täpsus

•       Töötajate töö tulemuslikkuse tõus kolme aastaga rohkem kui 40%

•       Läbimüügi tõus 6%

•       Tööjõukulude kvoodi vähenemine 15.6%-lt 14.6%-le

•       Planeerimiseks kuluva vaeva vähenemine 90%

•       Ületundide saldo vähenemine 80% võrra