Hooldus

  ·         BHRS hooldusteenindus toimib kõikides Balti riikides ööpäevaringselt

  ·         Hooldusküsimustega tegeleb firmas 14 spetsialisti

Hooldusteenus sisaldab:

  ·         Tarkvara ja riistvara hooldust (Riistvara hooldus tehakse BHRS-i kulul ning juhul, kui ei ole tegemist väga spetsiifilise veaga, lahendatakse see küsimus kuni kahe nädalaga.)

  ·          Süsteemiga töötajate nõustamist tekkinud küsimuste lahendamiseks

  ·           Süsteemi versiooni uuendamist 

  ·           Tekkinud küsimused lahendatakse telefoni teel või kliendi juures kohapeal

  ·           BHRS esitab kliendile igakuise hooldusaruande, mis võtab kokku kliendi süsteemi hoolduse- ja arendusega seotud   küsimused

  ·          Ükski süsteem ei toimi professionaalse hoolduseta!

Koolitus

Olulised momendid BHRS süsteemide koolituse juures:

 

•Koolitus toimub väikestes, kuni kümneliikmelistes gruppides, kus arvestatakse inimeste võimeid omandada uusi teadmisi

•Koolitus viiakse läbi BHRS-i kontoris või kliendi juures kohapeal

•Igal osalejal on töövahendiks oma arvuti, mis võimaldab omandatud teoreetilised teadmised koheselt praktiliselt läbida

•Koolituse läbiviijateks on oma ala parimad spetsialistid

 

Koolitus jaguneb baas- ja täiendkoolituseks:

•Baaskoolitus on üheks oluliseks osaks installatsiooniprotsessis, mille läbivad kõik, kes süsteemiga tööle hakkavad

•Täiendkoolituse põhieesmärk on kliendile täiendavate teadmiste andmine kasutusel oleva süsteemi kohta

•Koolitusi korraldatakse kliendi vajadustest lähtuvalt

 

Süsteemi põhjalikum tundmaõppimine, olemasolevate võimaluste efektiivsem kasutamine, töökiiruse parandamine ning süsteemi kaasajastamine on peamised põhjused täiendkoolituse korraldamiseks. Mida efektiivsem koolitus, seda kiiremini ja kindlamalt suudavad töötajad süsteemiga toime tulla.